Holistic Touch & Counseling       
 
The Art of Letting Go 

Loslaten

"Holding space" means that we are willing to walk alongside another person in whatever journey they are on, without judging them, making them feel inadequate, trying to fix them, or trying to impact the outcome. When we hold space for other people, we open our hearts, offer unconditional support, let go of judgement and control.

Loslaten – wat kan dit betekenen

Wanneer we ervaren dat we een probleem hebben, vast zitten in een situatie of fase van ons leven, dan kan dit belemmerend voelen.
Het kan zijn dat je echt in een hele moeilijke en verdrietige situatie zit waardoor je even niet weet hoe je daaruit kan komen.  Het kan óók zijn dat je je leven eigenlijk prima invulling hebt gegeven en blij bent met alles.  De realisatie, dat je eigenlijk alles goed op de rit hebt, maar je wellicht jezelf en jouw verlangens een beetje verloren bent in de ratrace van het huidige bestaan.  Loslaten kan gevoelens van verlies en rouw teweeg brengen. Het kan te maken hebben met een ziekte- en stervensproces van jezelf of van een geliefde.  En het kan óók te maken hebben met het verbreken van een liefdesrelatie, een ontslag van een baan, of het proces van ouder worden, het loslaten van wat je gewend was en wat nu veranderd is.

De behoefte hebben aan verandering - stap 1 is dan ruimte creëren!

Loslaten is waar het leven om gaat, en loslaten kan alleen door ontspanning.  Wanneer je loslaat kan dit bevrijdend voelen én het kan ook een enorm gevoel van verlies en rouw teweegbrengen.  Het gevoel van leegte heeft vaak een negatieve lading, terwijl leegte juist ruimte biedt voor al het nieuws waarmee je het wilt vullen. Realiseer je ook dat loslaten niet betekent dat je "het kwijt bent".  Alles wat je hebt meegemaakt zal altijd bij je blijven, het is echter de kunst om het af en toe met zachtheid voorbij te zien komen, als kleine herinnering dat ook dát deel onderdeel maakt van wie je nu bent en dat dat helemaal oké is.


Dus wat kan ik voor je betekenen ....

* Counseling - ik geef je de gelegenheid en de ruimte om te praten, ik luister en ik hoor wat je zegt.

Ons hoofd stroomt over en wanneer we gaan praten komt er een waterval aan informatie uit.  Ontladen is soms goed om ruimte te creëren voor rust.
Ik geef je de ruimte om te vertellen wat er in je omgaat, zonder je te beoordelen of je een gevoel te geven dat je het inderdaad allemaal anders moet of kan doen. Het praten is van waarde, juist óók in een onsamenhangende stroom van woorden zit waarheid. Verandering ontstaat vanzelf wanneer je stopt ergens tegen te vechten. Het kan rust geven en vanuit rust geef je positive nieuwe gedachten en gevoelens de ruimte om zich aan te dienen.

Én soms speelt er zoveel dat er geen ruimte is voor gesprekken die gestuurd worden door je "rational mind".  Daarbij kan de leegte zo groot voelen dat je verdwaalt en nog alleen de echo van je verdriet of frustratie hoort.  En dan is het belangrijk om de balans weer te vinden.

Tijdens praten zitten we vaak op de actieve modus, gericht iets willen verwoorden en onderzoeken.  Je innerlijke systeem heeft na het praten ook stilte nodig want in de stilte liggen veel antwoorden verscholen.  Het is als de pauze tussen twee noten in een muziekstuk.  Wanneer je alle noten tegelijk zou spelen hoor je de melodie niet.  Wanneer je tussen de noten  "spaties" zet, stilte verwerkt, dan opeens hoor je dat al die noten achter elkaar een melodie vormen.

Ondersteunend aan de gesprekken over jouw situatie, werk ik juist ook heel graag met jouw lichaam.  Via het fysieke lichaam komen we in contact met ons energetisch lichaam, ons gevoel, onze ziel, en dus onze "intuitive mind".

Subtiele aanrakingen uit Access Bars, Moxa Therapie, Energy Healing en Holistic Pulsing kunnen als een katalysator werken in het process van het veranderen van gedachtenpatronen.


* Transformational Bodywork - middels massage geef ik jou de gelegenheid een versnelling lager te schakelen en bij je eigen kern te komen.

Alles draagt bij aan het creëren van ruimte in jouw weefsels, jouw energetisch systeem, fluidity stimuleren zodat alles vrij kan stromen.  Jij en ik bestaan uit energie en energie kan je sturen. Je kan jezelf activeren en je kan jezelf tot rust brengen.

Wat vaak niet begrepen wordt is de kracht van stilte. Je gedachten zijn niet altijd te vertrouwen, meningen van anderen, twijfel in jezelf, alles draagt bij aan een continue veranderend beeld van de werkelijkheid.  Dit is de reden dat ik de bodywork sessies graag in stilte geef, we praten dan niet.

Zoals Yin en Yang is het de kunst om een gebalanceerd samenspel te creëren. Innerlijke rust is een staat van balans en verbinding.  Ik fasciliteer jou in het vinden van rust; ik gebruik mijn handen om jouw lichaam naar stilte te brengen, en jouw hele "zijn" zo naar een diepere staat van emotionele, mentale en energetische balans te begeleiden.

* Access Bars

De BARS (engelse woord voor staven) zijn energie banen op en in het hoofd. De 32 punten op je hoofd worden zacht aangeraakt, waardoor de banen tussen de punten gaan stromen en de elektrische lading (vastzittende energie) kan worden losgelaten. Daardoor kan de spanning van gedachten, overtuigingen, emoties, oordelen en standpunten worden opgeruimd. Je kunt het vergelijken met de harde schijf van je computer. Alles wat je in jaren hebt opgeslagen, maar wat je allang niet meer nodig hebt wordt verwijderd.

Mensen die een Bars behandeling hebben ondergaan merken dat ze minder last hebben van:
stress, piekeren, depressie, pijn, slecht slapen, faalangst, hooggevoeligheid, lichamelijke klachten, vermoeidheid, migraine.

Het is een behandeling waarvan je heerlijk ontspannen. Mensen ervaren na afloop van een Bars sessie meer ruimte in hun hoofd, alsof er is schoongemaakt.

Access Bars kan een hele waardevolle aanvulling zijn op een counseling sessie. Het eerst benoemen van waar je mee zit, of waar je mee denkt te zitten.  Vervolgens ontvang je een Access Bars behandeling. En dan daarna ervaren of er meer rust en stilte in je gedachten is gekomen.

* Moxa Therapie

Een moxa behandeling is een traditionele alternatieve methode uit China.

Het kruid wordt net boven het lichaam verbrandt, de warmte die daarbij vrijkomt zorgt voor een betere energiedoorstroming in het lichaam.
Bij een moxa behandeling richt ik me alleen op energetische balans, het herstellen van koude blokkades in emoties.

Net als bij acupunctuur heeft een Moxa behandeling als doel om de Chi of levensenergie te stimuleren. Dit stimuleren gebeurt door de Acupunten te stimuleren die op de meridianen liggen. Acupunten zijn belangrijke drukpunten op de energiebanen waar de levensenergie doorheen stroomt. Moxa Therapie kan op verschillende manieren toegepast worden. Het belangrijkste is dat met behulp van de brandende moxa warmte en energie naar een acupunt wordt geleid om zo de Chi te bevorderen.

Chi, Ki, Prana zijn allemaal namen voor levensenergie. De levensenergie wordt in het Chinees “Chi”, in het Japans “Ki” en in India “Prana” genoemd. Chi is de energie waardoor we leven, dingen groeien en het zit in de lucht, aarde en onszelf. Chi is overal. Chi stroomt door ons lichaam en zorgt voor herstel en groei van al onze levenscellen en onze gezondheid. De Chi doorstroming kan belemmerd worden door spanning en stress, onverschilligheid, vermoeidheid, vervuiling, slechte voeding, depressie etc. Wanneer er blokkades in de meridianen, waardoor Chi stroomt door ons lichaam, optreden kan dit leiden tot gezondheidsklachten.


* Yoga Nidra Sleep-based meditation
Yoga Nidra is een oude, op slaap gebaseerde, meditatietechniek die de kracht heeft om je naar de diepste niveaus van ontspanning te brengen.  Het ontsluit de mystieke, integrerende krachten van het onderbewustzijn, evenals je hogere bewustzijnscentra.
Het is een geleide meditatietechniek die niet alleen het lichaam ontspant, maar ook een andere relatie creëert met stress waardoor gedachten en emoties ontstaan.  Het is ontworpen om de beoefenaar te begeleiden om de stille plek te herkennen die altijd in ons verblijft.  De IAM-methode richt zich primair op het kalmeren van de geest en het stimuleren van de energiestroom (prana) in het lichaam.