Holistic Touch & Counseling       
 
 The Art of Letting Go 

Loslaten

What is The Art Of Letting Go?

It's about freeing ourselves from the attachment to an idea that's causing some kind of suffering (frustration, resistance, feeling bad).  

Loslaten – wat kan dit betekenen
Wanneer we ervaren dat we een probleem hebben, vast zitten in een situatie of fase van ons leven, dan kan dit belemmerend voelen.
Het kan zijn dat je echt in een hele moeilijke en verdrietige situatie zit waardoor je even niet weet hoe je daaruit kan komen.  Het kan óók zijn dat je je leven eigenlijk prima invulling hebt gegeven en blij bent met alles.  De realisatie, dat je eigenlijk alles goed op de rit hebt, maar je wellicht jezelf en jouw verlangens een beetje verloren bent in de ratrace van het huidige bestaan.  Wat is het dan dat je los wilt laten, is het de situatie zelf, of is het de gedachte en/of het gevoel dat je hebt over die situatie? 

Loslaten kan gevoelens van verlies en leegte teweeg brengen én het kan je een gevoel van vrijheid geven. 

Wanneer je loslaat komt er weer beweging in je leven, je energie kan weer stromen en je naar iets nieuws brengen.  Al behoud je ook de keuze om af en toe nog even achterom te kijken met een glimlach en een traan.

Leven en werken vanuit een holistisch perspectief

Wanneer we op aarde belanden krijgen we een lichaam cadeau.  Dit lichaam is van grote waarde voor de "human experience".  Het is ons gegeven om praktische zaken als mens te kunnen ervaren. Het aparte is dat we ons lichaam voor een groot deel inzetten om te presteren en vergelijken.
Wat we vaak vergeten is dat we het eigenlijk gekregen hebben voor onze eigen groei en levenslessen.  Die zijn niet altijd even prettig, denk aan ziekte en trauma. Maar als je verder kijkt dan wat je idealistisch gezien zou willen hebben als lichaam, in plaats van wat je letterlijk hebt gekregen als lichaam, dan zal je merken dat ons lichaam een magisch instrument is, een kompas, een sensor.
Los van dat unieke lichaam met al zijn/haar mogelijkheden, hebben we een geest vol met duale gedachten, een hart  dat ons gepassioneerd bombardeert met emoties, en dan "last but not least" onze trouwe ziel, intuïtie, onze levensenergie, onze prana, onze chi.

Om innerlijke rust te voelen is de balans tussen lichaam, geest, hart en ziel van essentieel belang.  Het is de kunst om de hiërarchie van deze 4 elementen organisch en flexibel te beleven.  Met andere woorden, wanneer je een concreet probleem hebt en daar een praktische oplossing voor zoekt kan je je brein en gedachten inzetten.  Uit een gedachte volgt vaak een gevoel, en de gedachte in combinatie met het gevoel vormt een emotie.  Die emotie geeft aan wat een gedachte met je doet.  Daar kan je niet altijd rationeel een verklaring voor geven.  Het lichaam reageert ook op gedachten en emoties in de vorm van pijn of plezier.  Maar nog belangrijker, je lichaam is woordvoerder van je ziel. Je kan fysiek "onverklaarbaar" genot of discomfort ervaren, en als je dan stil genoeg wordt en je openstelt voor observeren in plaats van onderzoeken, dan wordt het onverklaarbare opeens heel helder en duidelijk.

De behoefte hebben aan verandering - stap 1 is dan ruimte creëren!
Loslaten is waar het leven om gaat, en loslaten kan alleen door ontspanning. Wanneer je iets loslaat ontstaat er op dat moment een leegte. Het gevoel van leegte heeft vaak een negatieve lading, terwijl leegte juist ruimte biedt voor al het nieuws waarmee je het wilt vullen. Realiseer je ook dat loslaten niet betekent dat je "het kwijt bent".  Alles wat je hebt meegemaakt zal altijd bij je blijven, het is echter de kunst om het af en toe met zachtheid voorbij te zien komen, als kleine herinnering dat ook dát deel onderdeel maakt van wie je nu bent en dat dat helemaal oké is.

Iets wat ik niet specifiek op deze website benadruk en beschrijf, maar wat iets is waar ik met veel liefde mijn aandacht aan geef, is iemand begeleiden bij het loslaten van het leven.  De meest gebruikte term is "stervensbegeleiding".  Zelf noem ik het liever "levensbegeleiding wanneer je het leven aan het loslaten bent".  Want zolang je nog leeft, leef je!  Wanneer je bent overleden heb je geen begeleiding meer nodig, jouw ziel weet precies de weg.  Mocht je behoefte hebben om hierover contact met mij te hebben, voor jezelf of voor een ander, laat het me weten.  Wij kunnen dan een afspraak maken om rustig af te stemmen of je je prettig voelt bij mij, geheel vrijbllijvend. Liefs, Aukje.